Home Alle krediet verstrekkers Frisia Financieringen

Informatie en advies over Frisia Financieringen.

Extra geld via Frisia Financieringen

Om een aankoop te financieren word je bij Frisia optimaal geholpen. Frisia Financieringen bekijkt je inkomen in combinatie met je persoonlijke omstandigheden om te beoordelen hoeveel je binnen een lening kunt opnemen. Op die manier kun je via de betrouwbare inzet van Frisia Financieringen je lening regelen zodat je de noodzakelijke uitgave kunt voldoen.
Neem de zakelijke kennis van Frisia in de arm om ervoor te zorgen dat jouw financiële zaken goed zijn geregeld.

Op welke manieren kun jij via Frisia aan extra geld of krediet komen?

De woningaankoop

Een belangrijke beslissing in iemands leven betreft de aanschaf van een woning. Het is een hele investering in jezelf en je gezin en dus zul je een goed hypotheek product moeten nemen. Het is namelijk niet een kleine beslissing en dus dien je van alle aspecten behorende bij de hypotheek lening geïnformeerd worden. Frisia Financieringen kan je daar goed bij helpen juist omdat Frisia vele jaren ervaring heeft in het verstrekken van goede hypotheek producten. Laat je daartoe informeren door de medewerkers van Frisia Financieringen.

Leningsproducten

Om een lening te kunnen afsluiten bij de bank zul je over een inkomen moeten beschikken. Dit vormt de basis waarmee de schuld op termijn kan worden afbetaald. Daarnaast moet je uiteraard rente vergoeding betalen over de schuld. Je hebt de mogelijkheid om een lening aan te gaan door:

  • een doorlopend krediet te nemen zodanig dat je altijd over een geldbedrag tot het maximale bedrag kunt opnemen. Daarnaast heb je de vrijheid om te beslissen wanneer je wat terugbetaalt. Je blijft altijd rente betalen over de openstaande schuld;
  • een lening voor de korte termijn. Je gaat een persoonlijke lening met Frisia Financieringen aan zodat je nu een aankoop kunt betalen. Je gaat het aan voor een vooraf vastgelegde termijn waarbij je gedurende de looptijd afbetaalt.

Deze leningen worden bij Frisia afgesloten binnen een geld leningscontract zodat voor een ieder duidelijk is wat de onderlinge afspraken zijn.

Wijze van aflossing

Een belangrijk element van het aangaan van een lening is de wijze waarop men gaat aflossen. De schuld zal een keer moeten worden terugbetaald. Daartoe worden schriftelijk afspraken vastgelegd zodat de geldverstrekker precies weet op welk moment wat wordt afgelost. Dit kan lineair maar ook annuïtair gaan. Bij de eerste vorm los je iedere maand hetzelfde deel over de lening af waardoor de rentelast afneemt. Bij de tweede leningsvorm betaal je iedere maand evenveel echter wijzigt de verhouding rente en aflossing. Beide vormen goede manieren om structureel van het teveel aan lasten af te komen.

Rentevergoeding

Frisia vraagt voor het uitlenen van geld een beperkte rentevergoeding. Je wilt namelijk tegen een gunstig tarief een lening aangaan. Frisia Financieringen wil namelijk je het beste tarief bieden zodat jij op basis van je financiële middelen maximaal kunt lenen. Profiteer ook van de lage rentestand gehanteerd door Frisia zodat jij middels een lening jouw aankoop kunt bekostigen.

Goed geregeld met Frisia

Een goede betrouwbare lening sluit je af bij Frisia Financieringen. Als erkend en langdurig in Nederland werkzame financieringsbank kun je voor iedere wens een passende lening afsluiten. Het vormt een betrouwbare manier om via Frisia te lenen omdat het duidelijkheid geeft wat de afspraken zijn. Zorg er ook voor dat jouw financiële zaken goed geregeld zijn door Frisia Financieringen in te schakelen. Neem contact met Frisia op zodat jij op de hoogte wordt gesteld aangaande wat de mogelijkheden zijn.