Home Hypotheekberekenen

Hypotheekberekenen

Hoe bereken je de hypotheek?

Voor de financiering van je woning dien je een hypotheek af te sluiten. In dat geval moet je uiteraard goed weten waar je aan toe bent voordat je de woning aankoop feitelijk gaan doen. Met welke aspecten wordt je geconfronteerd als je een hypotheekberekening wilt hebben en waar zul je zoal aandacht aan moeten schenken?

Hoe los je af?

Meest belangrijk voor de bepaling van de maandelijkse lasten is hoe men wil aflossen. Er zijn een drietal gangbare methoden:

  • aflossingsvrij deel: er wordt slechts vijftig procent afgelost en de rest wordt middels premie inleg opgebouwd;
  • lineaire aflossing: er wordt iedere maand een deel afgelost waardoor de rentelasten telkens iets afnemen;
  • annuïtaire aflossing: iedere maand wordt hetzelfde betaald, echter de rentelasten nemen af en de aflossing neemt toe.

Op basis van deze drie uitgangspunten kun je de hypotheek berekenen. Wat zijn verder de uitgangspunten van de hypotheek?

Hypotheekhoogte bepaling

Hoeveel je feitelijk kunt lenen voor een hypotheek hangt af van meerdere aspecten:

  • wat is het gezamenlijke inkomen en hoeveel financiële ruimte heb je daarbinnen?;
  • heb je een BKR notering of niet?;
  • wat is de marktwaarde van de woning? Je mag niet meer dan 6% boven die waarde lenen;
  • wat is de rentestand waarbij je de hypotheeklening aangaat?;
  • hoe ga je aflossen en heb je recht op de hypotheekrenteaftrek?.

Vele vragen die van invloed zijn op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek. Laat je de hypotheek vormen door een specialist doorrekenen zodat jij concreet de verschillende opties kunt vergelijken.

Voorbeeld berekening hypotheken

Om een hypotheek te kunnen berekenen moet je uiteraard eerst voorgaande gegevens bepalen. Op basis daarvan kun je de hypotheek doorrekenen. Je kunt het doorrekenen op de volgende manier. Stel je hebt een hypotheek van 150.000 euro bij een rentestand van 4% per jaar (0,327% per maand). Hoeveel onkosten heb je bij:

  • lineaire aflossing: aflossing per maand is 150.000 / (12*30) = 416 euro per maand en rentekosten 490 euro per maand. Let wel die rentekosten dalen naar 1,36 euro in de laatste maand na dertig jaar aflossing. Totale rentekosten bedragen (490+1,36)*12*30/2 = 88.445 euro;
  • annuïtaire aflossing: onkosten per maand bedragen 150.000*0,00327/(1-1,00327^(-360)) = 709 euro per maand. Totale rentekosten zijn 709*12*30-150.000 = 105.240 euro.

Je ziet dat de berekening van de hypotheek vormen andere uitkomsten laat zien. De lineaire aflossing is daar daarbij relatief de goedkoopste, echter je moet rekening houden met eerst hoge kosten welke geleidelijk aan dalen. Laat je voordat je een hypotheek neemt eerst de consequenties doorrekenen zodat je precies weet waar je binnen de hypotheek aan toe bent.