Home Rente bij lenen

De laagste rente bij geld lenen | Veilig geld lenen

Waarom moet je rente over een lening betalen?

Wanneer er door iemand geld wordt geleend, zal over het geleende bedrag vaak rente betaald moeten worden. Waarom dit is zal hieronder worden verklaard.

Wat is rente?

Rente is een bedrag dat je moet betalen wanneer je geld leent van een kredietverstrekker of bank. Deze kredietverstrekker of bank moet natuurlijk wel geld verdienen aan het uitlenen van geld.

Rente is opgebouwd uit een drietal onderdelen, te weten:

  1. Premie voor risico, dit is voor het geval degene het geleende bedrag niet meer terug kan betalen
  2. Vergoeding voor inflatie, dit is om eventuele waarde vermindering van geld op te vangen
  3. Aangeboden dienst, dit is om de administratie en dergelijke te dekken die komt kijken bij het afsluiten van een lening

De rente waar alle 3 bovenstaande punten zijn inbegrepen wordt ook wel het effectieve rentepercentage genoemd.

Hoe veel rente moet je betalen?

De hoogte van de rente hangt vaak af van de hoogte van de lening en de actuele rentestand. Als consument kan je ook rente ontvangen. Dit ontvang je wanneer je spaargeld bij een bank hebt. Dit geld gebruikt de bank onder andere weer om leningen af te geven, maar dit kan natuurlijk niet zonder (spaar)geld. Daarom ontvang je als consument zogeheten spaarrente of creditrente.

Rente moet vaak betaald worden door vooraf vastgestelde tijdstippen. Dit kan zijn:

  • Per maand
  • Per kwartaal
  • Per half jaar
  • Per jaar
  • Of anders, belangrijk is dat dit goed wordt vastgelegd

Kredietverstrekkers en banken werken allemaal met verschillende rentes. Het is dan ook zeer belangrijk dit van te voren goed uit te zoeken zodat je niet de maximale rente hoeft te betalen!

Wetgeving van rente

Aangezien er in het verleden veel instanties waren die niet eerlijk omgingen met het afgeven van rente is speciaal hiervoor een wetgeving opgesteld. Naast eerder opgestelde wetten is de meest recente wetgeving het WCK. Deze afkorting staat voor Wet op het Consumenten Krediet. In deze wet is een maximale af te geven rente vastgesteld dat 17% bovenop de eerder vastgestelde wettelijke rente ligt.