Home Soorten leningen Particulier lenen

Particulier geld lenen op een juiste manier | Veilig geld lenen

Wat houdt particulier geld lenen in?

Wanneer iemand particulier leent wil dat zeggen dat er geld wordt geleend van een persoon zonder tussenkomst van diverse instanties. Voorbeelden van die instanties zijn:

 • kredietverstrekkers
 • banken
 • BKR

Een particuliere lening wordt ook wel onderhandse lening genoemd. Een particuliere lening kan bij familie, buren, vrienden, advertenties op Marktplaats enzovoorts worden afgesloten. Een reden hiervoor kan zijn dat de voorwaarden gunstiger zijn dan bij een bank.

Om later onenigheid te voorkomen is het juist bij bekende mensen (zoals familie) belangrijk om afspraken toch vast te leggen. Als geldsverstrekker heb je dan altijd nog bewijs om op terug te kunnen vallen.

Kiezen voor particulier lenen?

Vaak kiezen mensen voor particulier lenen wanneer men niet meer bij een financiële instantie terecht kan. Men kan bij een financiële instelling vaak niet terecht wanneer iemand een negatieve BKR registratie heeft. Een negatieve BKR registratie houdt in dat iemand betalingen van bijvoorbeeld een telefoonabonnement, rekeningen en dergelijke niet nakomt. Voor deze mensen is het aanvragen van een lening haast onmogelijk, maar er zijn toch instanties die zich speciaal op deze groep mensen richten. Daarbij wordt goed gekeken of iemand de lening ook kan terug betalen.

Wanneer men dus particulier leent maakt het dus niet uit of iemand een negatieve BKR registratie hebt aangezien financiële instanties hierbij niet betrokken worden. Wel moet er goed nagetrokken worden of de desbetreffende persoon de lening wel terug kan betalen of zich nog verder in de schulden werkt. Dit laatste is natuurlijk niet de bedoeling.

Opstellen particulier-lenen-contract

Om toch de zekerheid te hebben omtrent het geld lenen en uit laten lenen, is het zeer verstandig om toch een contract op te stellen. In dit contract staan alle afspraken die men heeft gemaakt. In principe is dit altijd verstandig, van wie men ook geld leent en aan wie men geld leent. Wanneer dit nu het eigen kind is of een verre familielid. Het lijkt soms overdreven, maar je weet nooit in welke situatie je in de toekomst terecht komt!

In een contract kunnen de volgende afspraken komen te staan:

 1. Het afgesproken te lenen bedrag
 2. De eventuele rente die men over het bedrag moet betalen
 3. In hoeveel termijnen het geleende bedrag weer terug moet worden betaald
 4. Voor welke datum het gehele bedrag terug betaald moet zijn
 5. Wat/Of de consequenties zijn wanneer het bedrag niet voor een van te voren afgesproken datum terug betaald is
 6. Voor welke personen deze afspraken gelden, inclusief handtekening en datum

Om er zeker van te zijn dat alle belangrijke zaken zijn vermeld in een contract, is het vaak verstandig om dit uit te laten voeren door een notaris. Zo weet men zeker dat hierover later geen misverstanden meer over kunnen bestaan.

Voordelen particulier lenen

Het particulier lenen heeft een aantal voordelen.

 1. Een voordeel dat al eerder genoemd is, is dat mensen met een negatieve BKR registratie op deze manier ook geld kunnen lenen.
 2. Een ander eerder genoemd voordeel is dat beide partijen gezamenlijk de regels voor het lenen kunnen opstellen. Wat natuurlijk zeer gunstig kan zijn voor degene die leent door bijvoorbeeld geen of weinig rente te vragen.
 3. Voor degene die geld leent kan het enorme steun zijn. Het geld kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in een lang gekoesterde droom, zoals een eigen zaak, de aankoop van een huis enzovoorts.

Nadelen van particulier lenen

Naast de voordelen van particulier lenen zijn er toch ook een aantal nadelen te noemen:

 1. Een eerder genoemd nadeel is dat wanneer men bij bekenden een bedrag gaat lenen, kan dit in sommige gevallen tot onenigheden uitlopen. Dit juist omdat men geld leent bij bekenden. Soms kan het zover komen dat het contact geheel verbroken wordt door afspraken die niet worden nagekomen.
 2. Men kan, in tegenstelling tot geld lenen bij de bank, hogere rentes betalen bij bekenden.